Log in

Compromís proposa la creació del Consell Municipal de l’Aigua a Mislata

Compromís per Mislata presenta al Ple municipal una moció per a la creació del Consell Municipal de l’Aigua a Mislata per tal d’impulsar l’estudi del model de gestió del cicle integral de l’aigua al municipi.

Javier Gil, portaveu i regidor de Compromís per Mislata, ha comentat que “la gestió de l’aigua està en mans privades, i genera uns beneficis econòmics que no reverteixen sobre el benestar dels mislaters i mislateres, sinó sobre els beneficis industrials d’una empresa multinacional privada”. A més, comenta Gil que “un bé com l’aigua no pot estar únicament sotmés a criteris monetaris”.

La moció de Compromís proposa que el ple de l’Ajuntament de Mislata acorde la creació del Consell Municipal de l’Aigua amb l’objectiu d’estudiar i revisar el contracte actual amb l’empresa privada que gestiona el servei d’abastiment i sanejament de l’aigua, així com estudiar la implantació d’un model de gestió públic.

“El nostre model de gestió de l’aigua no és el del benefici empresarial, apostem per subministrar-la amb una perspectiva ecològica, un model de gestió on l’administració pública cuide del recurs i el subministre als seus usuaris a preu de cost” ha explicat Gil.

En la proposta de Compromís, el Consell Municipal de l’Aigua estarà format per un representant de cada grup polític amb representació a l’Ajuntament amb vot ponderat en funció de la representació plenària, un Secretari, tècnics municipals i les associacions de Mislata i partits polítics sense representació que vulguen afegir-se.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Compromís propone la creación del Consejo Municipal del agua en Mislata

Compromís per Mislata presenta en el Pleno municipal una moción para la creación del Consejo Municipal del agua en Mislata con el objetivo de impulsar el estudio del modelo de gestión del ciclo integral del agua al municipio.

Javier Gil, portavoz y regidor de Compromís por Mislata, ha comentado que “la gestión del agua está en manos privadas, y genera unos beneficios económicos que no revierten sobre el bienestar de los mislateros y mislateras, sino sobre los beneficios industriales de una empresa multinacional privada”. Además, comenta Gil que “un bien como el algua no puede estar sometido únicamente a criterios monetarios”.

La moción de Compromís propone que el pleno del Ayuntamiento de Mislata acuerde la creación del Consejo Municipal del Agua con el objetivo de estudiar y revisar el presente contrato con la empresa privada que gestiona el servicio de abastecimiento y saneamiento del agua, así como estudiar la implantación de un modelo de gestión público.

“Nuestro modelo de gestión del agua no es lo del beneficio empresarial, apostamos para suministrarla con una perspectiva ecológica, un modelo de gestión donde la administración pública cuido del recurso y lo suministro a sus usuarios a precio de coste” ha explicado Gil.

En la propuesta de Compromís, el Consejo Municipal del agua estará formado por un representante de cada grupo político con representación al Ayuntamiento con voto ponderado en función de la representación plenaria, un Secretario, técnicos municipales y las asociaciones de Mislata y partidos políticos sin representación que quieran añadirse.

Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Las cookies usadas para la operación esencial de este sitio ya han sido establecidas. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information